Advokatkonsult er et enkeltpersonforetak eid og drevet av advokat Berit V.J. Stubsjøen på Tynset.

Advokatkonsult driver alminnelig juridisk praksis og tilbyr tjenester til private, næringsdrivende og kommuner.
Målet er tett og personlig oppfølging av alle saker, til en fornuftig pris.