Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet.
Som utgangspunkt beregnes en timepris på kr 1 800,- + mva.