Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet. Som utgangspunkt beregnes en timepris på kr 1 700,- + mva.

Med unntak av helt enkle/kortvarige oppdrag, inngås skriftlige oppdragsavtaler.

Fakturaer dokumenteres med utskrift av timelister.