Bosatt på Tynset. Gift. Tre voksne barn

Utdanning og erfaring:

 • 1 års gymnas på Tynset, etterfulgt av 2 års stipend til UWC Lester B. Pearson College of the Pacific i Canada. Avla IB der (internasjonal eksamen).
 • Jusstudier ved universitetet i Oslo. Spesialfag selskapsrett ved universitetet i Bergen. Juridisk embetseksamen 1984.
 • Arbeidet 1 år ved Finansavdelingen i Finansdepartementet.
 • Deretter 2 år som dommerfullmektig ved Nord-Østerdal tingrett.
 • Har siden 1987 hatt egen advokatpraksis på Tynset.

Jeg tilbyr juridiske tjenester bl.a. innenfor følgende fagområder: 

 • Arv og dødsboskifte
 • Testamenter
 • Fremtidsfullmakter
 • Rettsforhold knyttet til fast eiendom
 • Eiendomsmegling - oppgjørsoppdrag
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Selskapsrett, med særlig vekt på aksjeselskap og samvirkeforetak